Min lokala hjälte

Dynamit lämnades in till polisens reception

I förra veckan lämnades en påse med dynamit in till närpolisen i Botkyrka.

Polisen där bedömde att det gick under vapenamnestin, men det var fel.

En person tolkade in sprängmedel i den vapenamnesti som pågår och gick därför och lämnade in en påse med dynamit och ammunition till polisen.

Helt okej, tyckte närpolisen i Botkyrka, som tog hand om dynamiten.

– Någon här har bedömt att det här föll under vapenamnestin eftersom det också fanns lite ammunition i påsen. Man har helt enkelt missat att kontrollera vad som fanns i där, men det ska ju inte ligga här i vår reception, säger Ann-Kristin Gunnarson, närpolischef i Botkyrka.

Polisen i Botkyrka körde senare själva påsen till Flemingsbergs polisstation.

– Vi ska naturligtvis inte köra i väg med sprängämnen så här själva, i första hand ska man ringa till polisen om man har sådant hemma, säger Ann-Kristin Gunnarson.

När polisens bombgrupp fick höra att sprängämnena fanns i Flemingsberg ryckte man ut snabbt för att hämta in dynamiten.

Under vapenamnestin som pågår just nu och fram till 31 maj är det tillåtet att lämna in skjutvapen och ammunition, dock inte sprängmedel.

– Det lyder inte under vapenamnestin, utan det finns helt andra rutiner för hur man ska hantera sådant, säger Elisabeth Weidlertz, Stockholmspolisens vapengrupp.

Sett till hela länet har det kommit in en hel del vapen till polisen. Amnestin har pågått sedan den 1 mars.

– Ganska många jaktvapen har lämnats in, men det har varit en överväldigande del handeldvapen, säger Elisabeth Weidlertz.

Enligt polisens vapengrupp handlar det både om äldre revolvrar och nyare handeldvapen.

När polisen får in ett vapen söker man först efter dess rättmätige ägare. Om ingen hör av sig på tre månader förs vapnet till Statens kriminaltekniska laboratorium för kontroll.

– Det handlar oftast om olagliga vapen som vi får in men också om vapen som lämnas in från till exempel dödsbon, säger Elisabeth Weidlertz.

Fakta

212 vapen inlämnade hittills

Syftet med en vapenamnesti är att minimera förekomsten av illegala vapen.

Den som lämnar in vapen får vara anonym och behöver inte svara på frågor.

Årets amnesti gäller bara skjutvapen och ammunition.

Hittills i år har 212 vapen lämnats in i länet.

Den senaste vapenamnestin var 2007, då lämnades runt 14 000 vapen in i hela riket och cirka 2 000 i Stockholms län.

Källa: Polisen