Dyr nota för lyckad trafikplats

Besökarna till invigningen av Vallentuna trafikplats var eniga. Den nya trafiklösningen är lyckad.

Prislappen har dock blivit högre än beräknat. Men kommunen slipper betala extra.

– Det är en succé. Det blev bättre än jag förväntade mig, säger Bengt-Åke Grip (M), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna.

Många av det 50-tal personer som besökte den officiella invigningsceremonin för Vallentuna trafikplats förra måndagen höll med.

Stämningen var uppåt i det lilla partytältet som monterats upp vid de nyanlagda dagvattendammarna under tågbron. En blåsorkester från Kulturskolan underhöll med julmusik och det bjöds på glögg och pepparkakor.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm höll tal och kallade Vallentuna trafikplats det första steget att binda samman E4 och E18. Kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid (M), som stod för den formella invigningen, lyfte fram miljöaspekten av bygget. Problemet med tomgångskörning i den gamla plankorsningen är nu borta när trafiken flyter på, menade han.

Prislappen för projektet som ­finansieras gemensamt av Vallentuna kommun, Trafikverket och SL har dock blivit betydligt högre än beräknat.

Redan tidigt under projektets gång övergavs kostnadskalkylen på 150 miljoner kronor.

Enligt det senaste avtalet skulle den totala kostnaden uppgå till 252 miljoner. Nu när allt är klart har slutpriset landat på 330 miljoner kronor

– Det är ingen överraskning. De 252 miljonerna var en prognos och dessutom enligt 2008-års prisnivå, säger Seval Mert, projektledare på Trafikverket.

Det är Trafikverket som kommer att få bära den extra kostnaden eftersom kommunen har ett gällande avtal att ska stå för 100 miljoner kronor.

Enligt Seval Mert kommer dock Trafikverket att vidare analysera kostnaderna.

Fakta

Vallentuna står för 100 miljoner

Den totala kostnaden för Vallentuna trafikplats har landat på cirka 330 miljoner kronor.

I summan ingår rondeller, ­sociodukt, tunnel, en järnvägsbro, cykelvägar, kringarbeten och projektering.

Vallentuna kommun betalar 100 miljoner kronor och Trafikverket resten.

SL har också budgeterat 50 miljoner kronor för en andra tågbro.

källor: Trafikverket, SL,

Vallentuna kommun