Dyra byggnotor upprör i Rönninge

RÖNNINGE Karlskronaviken i sydvästra Rönninge ska få nya vägar samt kommunalt vatten och avlopp när området förtätas.

Men notan, som till stor del betalas av tomtägarna själva, är inte populär hos alla.

I dag ska bygg- och miljönämnden ta ställning detaljplanen för området där dagens 22 tomter, varav 13 är bebyggda, blir 57 tomter med byggrätt.

Enligt förslag ska 9,3 miljoner kronor betalas av dagens tomtägare (genomsnittligt 166 000 kronor) och kommunen betala 8 miljoner. Enligt kommunen kan dagens tomtägare glädjas åt bland annat högre tomtvärden, huspriser och bättre vägar.