Dyrare att besöka simhallarna

NACKA Från och med den 1 jan­uari nästa år kommer det att kosta 60 kronor för vuxna att besöka Nackas simhallar, tio kronor mer än i dag. Även priserna på olika rabattkort för vuxna höjs i motsvarande grad.

För gruppen vuxna med reducerat pris dit – bland annat pensionärer, studerande och arbetslösa räknas – blir priset 35 kronor per besök.

Priset för simskolan kommer att höjas till 500 kronor för barn och 700 kronor för vuxna.

För barn och ungdomar kommer priserna att ligga kvar på samma nivåer som i dag.

Senast priserna i Nackas simhallar justerades var 2005.