Min lokala hjälte

Dyrare att få bilen flyttad

Stockholm I höst höjs ­avgiften för den som felparkerat sin bil och fått den bortforslad av Stockholms trafik­kontor.

Avgiften höjs från 903 kronor till 1 580 kronor om bilen flyttas till uppställningsplatsen i Spånga.

Nästan 30 procent av de hämtade bilarna är i så dåligt skick att de skrotas, enligt SVT:s ABC-nyheter.

Trafikkontoret flyttar ungefär 4 000 felparkerade bilar om året.