dyrare att få soporna hämtade

Upplands-Bro Från och med den 1 mars kommer kostnaderna för hanteringen av sopor att öka. För ett genomsnittligt villahushåll med hämtning varannan vecka kommer höjningen att bli 80 kronor i månaden. Höjningen beror delvis på ökad bemanning vid kretsloppscentralerna i kommunen.

En annan nyhet är att man kan sortera sitt matavfall och få en lägre taxa.

– Det är glädjande att vi har den nya avfallstaxan och de nya föreskrifterna på plats, de bidrar till vårt mål om en kommun med grön profil och hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Irène Seth (M) i ett pressmeddelande.