Dyrare att lämna in låneböcker för sent

SUNDBYBERG Snart höjs avgifterna på Sundbybergs bibliotek. Den som inte lämnar tillbaka en bok i tid får från den 1 mars betala 10 kronor per påbörjad vecka, i stället för nuvarande 5 kronor. Den maximala förseningsavgiften per tillfälle höjs från 100 till 200 kronor.

Enligt kommunen gör höjda förseningsavgifter att fler böcker lämnas i tid. Höjningen beräknas öka intäkterna med 30 000–40 000 kronor per år.