Dyrare avgift för sophämtning

BOTKYRKA Nu blir det sex procent dyrare att bli av med soporna. SRV återvinning, som sköter avfallshanteringen i kommunen, höjde den 1 januari taxan för hushållssopor.

Det är kommunerna på Södertörn som tillsammans äger SRV, och höjningen är en del av planen för att öka återvinningen av matavfall. En separat insamling av matavfall införs nu successivt under de närmaste åren, i det första steget under 2012 för småhus.