Dyrare ha båt i Tyresö

Att ankra upp på båtklubben blir dyrare om några år.
Att ankra upp på båtklubben blir dyrare om några år.
I 15 år har båtklubbarnas avgifter till kommunen legat still. När det nu är dags för en höjning blir det en sexdubbling av deras arrenden.
– Det blir en stor höjning för oss, säger Tomas Kilström, kassör i Trollbäckens båtsällskap.

I Tyresö finns runt 50 båtklubbar som tillsammans förvaltar drygt 1400 båtplatser. De betalar arrende till kommunen, en avgift som ligger i snitt på 120 kronor per båt och år. Det visade sig vara mycket lågt när kommunen jämförde nivåerna med resten av länet. Nacka toppar listan med avgifter på upp till 1500 kronor per båt och år.

– Avgiften i Tyresö täcker knappt hanteringen för att skicka ut fakturor. Det finns ingen anledning att subventionera så mycket, säger Åsa Ström, exploateringsingenjör stadsbyggnadsförvaltningen.

I förra veckan klubbade kommunstyrelsen därför igenom ett förslag om en höjning. Det innebär att avgiften trappas upp under en femårsperiod för att slutligen landa på 750 kronor per båt och år.

– Ingen i vår styrelse har hört talas om det här vad jag vet, säger Tomas Kilström. Det blir en stor höjning. Vi har 275 platser i vårt avtal. I dag har vi ett fast avtal som sträcker sig fram till 2024. Så jag hoppas verkligen inte att vi berörs innan dess. Det blir en ganska väsentlig ökning. Vi kommer att få betala över 200 000 kronor och det är mer än sex gånger mer än nu.

Det kommer båtklubben att ta igen på båtplatsavgifterna. Tomas Kilström tror att de får höjas med i snitt 600 kronor per båt när förändringen väl träder i kraft.

– De flesta som har båt och råd att ta sig till båtklubben har nog råd med den höjningen, säger Åsa Ström.

När ärendet var uppe på kommunstyrelsen var alla partier eniga om att öka arrendet. MP ville höja mer än de övriga.