Så ändras taxan för idrottshallarna

I höst ändrar kommunen hyrorna för sina idrottshallar.

Seniorerna är vinnare, medan privatpersoner och företag åker på kraftiga höjningar.

Efter 15 år av oförändrade nivåer för Sollentunas idrottshallar ska lokalhyran nu justeras.

Från och med den 15 augusti gäller en ny taxa.

Ett led i det nya systemet är att införa olika nivåer för de mindre och de fullstora hallarna.

För ungdomsverksamheten blir höjningen marginell. För de stora hallarna höjs taxan från 40 till 50 kronor per timme, medan de mindre hallarna ligger kvar på 40 kronor per timme.

– Det är väldigt trångt om halltider i Sollentuna, genom att differentiera taxan för små och stora hallar hoppas vi kunna omfördela en del bokningar från de större till de mindre, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och fortsätter:

– Det handlar fortfarande om en kraftigt subventionerad nivå, den låga taxan är vår största subvention till föreningslivet.

Samma nivåer kommer även att gälla för seniorer – vilket är en kraftig sänkning från de 250 kronor per timme som de betalade tidigare.

– Vi vet att föreningar som tar tillvara seniorernas intressen, är viktiga för att skapa förutsättningar för ett friskt åldrande, säger Magnus Ramstrand.

Privatpersoner och företag får däremot räkna med en rejäl höjning från den tidigare nivån på 350 kronor per timme.

Hädanefter får företagen betala 750 respektive 1000 kronor per timme, och privatpersoner 500 respektive 650 kronor per timme.

– Det är rimligt att höja taxan med tanke på att vi har investerat ordentligt i stora fina hallar, säger Magnus Ramstrand.