Notan för inhyrd bemanning skjuter i höjden

Sollentuna lade mer pengar på inhyrd personal 2015 än 2014.
Sollentuna lade mer pengar på inhyrd personal 2015 än 2014.
Sollentuna är en av flera kommuner som lade större summor på inhyrd personal under 2015 än 2014 visar en ny granskning. Men personlachefen Mona Birgetz tycker jämförelsen inte är korrekt:
"Jag anser att det är missvisande att jämföra Stockholms stad med små kommuner".

1, 2 miljarder lade Sveriges kommuner på inhyrd bemanning inom exemplevis vård, skola och omsorg under 2015. En ökning på 40 procent mer än året innan och 65 procent från tre år tillbaka.

I en granskning som Dagens samhälle gjort med statistik hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB) ligger Sollentuna på en nionde plats bland Sveriges kommuner vad gäller kostnader på 20,4 miljoner kronor för bemanning under 2015. Stockholm hamnar i absoluta toppen på 249 miljoner medan Essunga hamnar på plats 206 med en kostnad på 300 000 kronor.

Mona Birgetz, personalchef på Sollentuna kommun, menar att jämförelsen inte är helt riktig.
– Jag anser att det är missvisande att jämföra Stockholms stad med små kommuner med invånarantal på 4-5000 personer, säger hon.

Vi är en växande kommun så vårt behov av kompetens ökar för varje år

Jämför man vad Sollentuna kommun lade på inhyrd bemanning 2015 och 2014 har siffran stigit med 4, 3 miljoner.
– Vi är en växande kommun så vårt behov av kompetens ökar för varje år. Inhyrning kan vara ett bra verktyg för att hantera tillfälliga arbetstoppar. Men om den beror på att vi har svårt att rekrytera medarbetare är det både dyrt och kan leda till sämre kvalitet och kontinuitet för våra invånare, säger Mona Birgetz.