Dyrare SL-kort och spårbyggen försenas tre år

Efter en tuff budgetförhandling står det klart. Om Alliansen får som de vill blir hela nya Roslagsbanan försenad och klar först 2021.

Däremot räddas den hotade Arlandagrenen.

Det var på många sätt dyster läsning för Roslagsborna när landstingsalliansen presenterade sin budget i förra veckan.

SL:s månadskort höjs med 100 kronor, om budgeten godkänns i juni. Samtidigt försenas hela utbyggnaden av Roslagsbanan tre år. Först 2021 är alla dubbelspår klara och alla nya tåg, som ska ge tätare trafik, på plats. Men det finns ljusglimtar. Inför budgetförhandlingen hade landstingets tjänstemän föreslagit att arbetet med Roslagsbanans nya Arlandagrenen skulle skrotas helt. Så blir det inte nu, meddelade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Det är ett glädjebesked, efter tydlig påtryckning från nordostkommunerna, säger han.

Men samtidigt som Arlandagrenen räddas försenas alltså hela dubbelspårsbygget. Förutom att resenärerna får vänta flera år extra på nya tåg och tätare trafik innebär förseningen att det kan bli fler avstängningar än vad det var tänkt, om man bygger dubbelspåren i fler etapper än tidigare.

Det kan leda till fler perioder av ersättningsbussar.

Kan ni erbjuda bättre ersättningstrafik vid kommande avstängningar?

– Med en längre byggperiod blir det fler avstängningar, det ska jag vara ärlig att medge. Men jag tar alltid med mig synpunkterna från resenärerna som varit hårt prövade. Det finns mer att göra där, säger Kristoffer Tamsons.

Bygget på Roslagsbanan har varit omdiskuterat tidigare. För ett par år sedan beslöts att ta bort ett planerat dubbelspår mellan Hägernäs och Viggbyholm för att spara pengar.

Nu utreder landstinget om de ska bygga dubbelspår på den sträckan i alla fall. Det kan nämligen vara billigare än att bygga ett redan planerat dubbelspår på Kårstalinjen, men Täby kyrkby och Kragstalund.

I så fall får Österskärslinjen ytterligare ett dubbelspår, medan Kårstalinen förlorar ett. Henrik Block, konsult åt SL, berättar att hela Roslagsbanan mår bra av dubbelspår, var de än byggs.

– Det handlar om var de möts. Vi bygger för att få en tätare trafik överallt, säger han.

Fakta

Fler dubbelspår ska byggas

Det har redan byggts dubbelspår både på Kårsta – och Österskärslinjen. Men fler ska byggas, till exempel mellan Roslags Näsby och Visinge på Kårstalinjen samt mellan Hägernäs och Ullna kvarnväg på Österskärslinjen.

Alliansen har lovat att dubbelspåret mellan Hägernäs och Ullna kvarnväg ska stå klart till 2018, trots de övriga förseningarna. Det innebär att nya Arninge station även är klar då.