Dyrare slänga sopor nästa år

Stockholmarna sopsorterar för bra.

När mindre skräp åker i papperskorgen minskar också stadens inkomster från sophämtningen – och avgifterna måste höjas.

”Vi vill att de som bryr sig om miljön och tar ansvar också ska tjäna på det ekonomiskt.”

Det sa miljöborgarrådet Per Ankersjö (C) till Lokaltidningen Mitt i strax innan systemet med viktbaserad sophämtningstaxa infördes i Stockholm den 1 juli 2012.

Tidigare fick villaägare betala per hämtning och storlek på tunnan, men nu skulle systemet bli mer rättvist och sopornas vikt räknas.

Sedan dess har stockholmarna sorterat flitigt. Så flitigt att det nu saknas 40 miljoner kronor i nästa års sopbudget. Därför måste avgifterna höjas enligt trafikkontoret, både för villor och flerfamiljshus.

– Många är jätteduktiga vilket innebär ett större intäktsbortfall. Men många utnyttjar också rabatten för matavfall utan att ha något matavfall. Våra utgifter ökar. Vi öppnar en ny återvinningscentral och har nya avtal. Sophämningen i stan är fortfarande en av landets billigaste, säger Marita Söderqvist, avdelningschef på trafikkontoret.

En av dem som sopsorterar noggrant är Johan Wallin som bor i en villa i Enskede med sin familj.

– Vi sorterar nästan allt. Jag kan tycka att det är bra att sopor kostar. Samtidigt är det tråkigt att man höjer avgifterna av de skälen och inte för att få folk att sortera mer, säger han.

Med det nya avgiftsförslaget, som ska beslutas av kommunfullmäktige före årsskiftet, blir faktiskt sophämtningen för Johan och andra välsorterande stockholmare dyrare än innan soporna började vägas.

År 2011 kostade en tömning av ett 190-literskärl varannan vecka, en vanlig lösning för en villaägare, 1 380 kronor. Med nästa års taxa landar tömning av 10 kilo sopor, varannan vecka, (den vanligaste hämtningen i dag), på 1 400 kronor. Generellt blir avgiften cirka 20 kronor mer än innan systemet infördes, även för den som sopsorterar relativt mycket.

– Sophanteringen ska bära sig själv. Det är inte säkert att taxan hade varit samma i dag som den var 2011. Det är ett hypotetiskt resonemang, säger Ulla Hamilton (M), ordförande i trafik- och miljönämnden.

Idén med viktbaserad avgift var att låta dem som sorterar betala mindre och andra betala mer. Men när fler sorterar blir hela systemet dyrare, enligt Ulla Hamilton. Exempelvis genom att det utsorterade matavfallet ska tas om hand. Och stiger kostnaden för hela systemet stiger också priset för alla.

– Att bara bränna soporna skulle förmodligen vara det billigaste alternativet men det vill vi inte, säger Ulla Hamilton.

Johan Wallin sopsorterar inte främst av ekonomiska skäl. Han tycker att det är viktigt att barnen Mette och Linn lär sig att tänka på miljön.

Fakta

Rabatten för matavfallet slopas

Grundavgiften för småhusägare höjs från 700 till 750 kronor, Hämtningsavgiften från 13 till 14 kronor och den rörliga avgiften från 1 krona till 1,2 kronor per kilo.

Matavfallet för husägarna ska i fortsättningen vara avgiftsfritt, men rabatten på 300 kronor för de som sorterar matavfallet slopas.

För flerfamiljshus höjs taxan med mellan 5 och 9 procent beroende på hämtningsform.

Källa: Trafikkontoret