Dyrare vatten efter årsskiftet

Nacka Taxan för vatten kan komma att höjas med 15 procent från och med den 1 januari 2013. Det har tekniska nämnden föreslagit, och nu ska frågan behandlas i kommunstyrelsen.

Förslaget innebär att brukartaxan höjs med 15 procent och att även anläggningsavgifterna höjs med 15 procent.

Anledningen till höjningen är att Nackas kraftiga bostadsexpansion har satt press på VA-ekonomin, samtidigt som driftskostnader för existerande infrastruktur ökat.

Tidigare år fanns ett underskott på 15 miljoner kronor och prognosen för 2012 pekar på ett underskott på cirka 15 miljoner kronor.