Dyrt att bli av med sopor

Jan Sandgren i Tumba har fått en mycket högre sopavgift än vad han hade räknat med.
Jan Sandgren i Tumba har fått en mycket högre sopavgift än vad han hade räknat med.
Vid årsskiftet höjdes priset för sophämtningen på Södertörn med 6 procent. Men för Jan Sandgren i Tumba ökade avgiften i stället med 33 procent. Anledningen är kommunens satsning på fordonsgas.

Den 1 januari höjde SRV återvinning, som sköter avfallshanteringen i kommunen, taxan för hushållssopor. I den information som gått ut står det att den ökat med 6 procent.

Men när Jan Sandgren jämförde årets faktura med den från 2011 hade den höjts från 830 till 1 101 kronor.

– Det är en höjning med 33 procent – inte 6 som SRV påstår. Även om det handlar om ett genomsnittligt påslag är det klart att man blir irriterad när det inte finns någon förklaring till varför det blivit 33 procent, säger han.

Jan Sandgren vände sig till SRV:s kundtjänst för att få svar på sin fråga.

– I två omgångar ringde jag för att få en förklaring men det kunde de inte ge. De lovade att återkomma, men det var det ingen som gjorde, säger han.

Det är kommunerna Södertörn som tillsammans äger SRV återvinning.

– Det här är myndighetsutövning när den är som sämst. Jag har inget val och kan inte välja en annan sophantering, det är ett monopolföretag, säger Jan Sandgren.

Han bor tillsammans med sin fru i en villa i Tumba. Sedan många år tillbaka komposterar de själva på tomten. När Lokaltidningen Mitt i kontaktar SRV visar det sig att hans höjning ironiskt nog är en del av kommunernas plan för att utöka återvinningen av matavfall.

– Vi har fått flera samtal kring samma fråga och den normala processen är att alla frågor om taxan kommer till mig. De har drabbats för att vi har sänkt komposteringsrabatten, säger Ingela Sandström som är ekonomichef och vice vd på SRV.

En annan anledning till att Jan Sandgrens soptaxa höjts så mycket är att hans 140-literstunna har fått samma taxa som 190-literstunnan.

– Det är samma kostnad för oss att tömma dem. De stora kostnaderna för oss är bilarna och personalen, säger Ingela Sandström.

De samtal som kundtjänst inte kan svara på ska gå vidare till henne.

– Det kan vara så att det fallit mellan stolarna i det här fallet. Så ska det inte vara, där kan vi bara be om ursäkt, säger hon.

Komposteringsrabatten har sänkts eftersom SRV nu startar en separat insamling av matavfall som successivt ska införas i Botkyrka under de närmaste åren, med start i höst. Innan var kompostering den enda möjligheten att ta hand om matavfall i kommunen. Rabatten infördes då för att uppmuntra till det.

– I dag är det bästa att samla in avfallet centralt och omvandla det till fordonsgas. Egentligen ville vi ta bort komposteringsrabatten helt, men det blev en kompromisslösning och den sänktes, säger Ingela Sandström.

Botkyrkabornas matavfall ska tas om hand i en nybyggd anläggning, där det förbehandlas innan nästa aktör tar vid och förvandlar avfallet till fordonsgas.

– Vi gör ingen vinst på det här i dagsläget, utan det görs för miljöns skull, säger Ingela Sandström.

Det här är myndighetsutövning när den är som sämst.jan sandgren

Fakta

Matavfall ska bli biogas för fordon

Kommunerna på Södertörn ska i flera steg börja samla in hushållens matavfall för att förvandla det till biogas. Nya specialtunnor ska introduceras.

I höst är det Botkyrkas villaägares tur. De som väljer att inte sortera ut sitt matavfall får då en 25 procent dyrare avgift.

Under 2013 införs systemet för villaägare i Salem.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas.

Ett biogasdrivet fordon har 90 procent lägre påverkan än ett bensin- eller dieseldrivet.

Källa: SRV återvinning