ANNONS

Dyrt att bygga om ridhus

Emelie Tholl, 11 år, byter om i det lilla omklädningsrummet som är gemensamt för pojkar och flickor. Kön till ett skåp i omklädningsrummet är ett år lång.
Emelie Tholl, 11 år, byter om i det lilla omklädningsrummet som är gemensamt för pojkar och flickor. Kön till ett skåp i omklädningsrummet är ett år lång.
Underhållet är eftersatt, hästarnas spiltor upp-fyller inte kraven och det enda omklädningsrummet är litet och nergånget.

Kommunägda Djursholms ridhus behöver en rejäl renovering.

Kostnad: 57 miljoner kronor.
ANNONS

Djursholms ridhus kallas populärt för ”kommunens största ungdomsgård” just för att många barn kommer hit efter skolan och sköter om hästarna och hela 90 procent av dem som går på ridskolan är flickor. Djursholms ridhus har 950 ridande elever per vecka och 650 av dem är under 20 år.

Ridhuset är i stort behov av renovering och ändamålsenliga lokaler, skriver kommunens tekniska kontor i en ny rapport. Delar av ridhuset är mycket gammalt och har sett likadant ut de senaste 50–60 åren.

Lokalerna uppfyller inte kraven i Djurskyddslagen, bland annat har man hästarna i spiltor när kraven föreskriver en box på 8–9 kvadratmeter per häst. Takhöjden i stallarna är för låg och foderförvaringen behöver förbättras.

Det är bara några av tiotalet punkter med renoveringsbehov som tekniska kontoret listat och överlämnat till kommunens fastighetsnämnd där Torsten Sjögren (M), är ordförande.

– Det här är bara ett första förslag som vi inte tror att vi har möjlighet att realisera. Vi har pratat om kostnader på 20 miljoner kronor tidigare. Vi tror inte att vi kan gå till kommunfullmäktige och begära 57 miljoner kronor i extra anslag, säger han.

Lokaltidningen Mitt i besökte ridhuset i förra veckan och träffade bland andra Ingrid Graf som var där med sina döttrar.

Hon har uppmärksammat behovet av en renovering av omklädningsrummet som är gemensamt för flickor och pojkar. Förvaringsskåpen räcker inte till och det är ett års väntetid på ett skåp där man kan förvara hjälm och andra tillbehör.

En enda bänk att sitta på täcker inte behovet.

– Omklädningsrummet är uselt och ofräsch, säger Ingrid Graf.

ANNONS

Ridskolechef Eva Ulf påpekar att pojkar och flickor behöver skilda omklädningsrum. Att gången mellan spiltorna i stallet bara är knappt två meter bred, att dörrarna vid spiltorna öppnas utåt och att detta tillsammans utgör en olycksrisk för dem som jobbar med hästarna. Bland annat finns risk för sparkar. Gångarna bör vara mellan tre och fyra meter breda och dörrarna bör öppnas sidledes, menar hon.

Om hästarna fortsättningsvis ska stå i spiltor, i stället för i en större boxar, säger bestämmelserna att de bara får stå i 16 timmar innan de måste springa i hage.

– Det betyder att vi måste börja klockan fem på morgonen med att släppa ut hästarna och hagarna kommer att slitas mer, säger Eva Ulf.

Djursholms ridklubb, som håller till i Djursholms ridhus, är en av de största föreningarna när det gäller flicksporter i kommunen.

Enligt kommunens fritidschef, finns det inga siffror på hur mycket pengar som Danderyds kommun satsar på lokaler och anläggningar till flicksporter.

Däremot har kommunen noterat att av alla som får föreningsstöd genom kommunen är 40 procent flickor och 60 procent pojkar.

Fakta

Hårdare regler

Från och med 1 augusti 2010 gäller följande regler:

Stallinredning ska tåla hästsparkar så att hästen inte gör sig illa. Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästarna sociala behov tillgodoses.

Hästar får inte stå uppstallade i spilta mer än 16 timmar per dygn.

Källa: Jordbruksverket