ANNONS

Dyrt att bygga på lerig mark

Delar av den blivande Bromstensstaden.
Delar av den blivande Bromstensstaden.
Det gamla industriområdet ska förvandlas till ett bostadsområde med ett par tusen lägenheter.
Det gamla industriområdet ska förvandlas till ett bostadsområde med ett par tusen lägenheter.
Årummet byggs om med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs för att binda ihop gatunätet på båda sidor om ån. Åtgärder ska genomföras för att hindra ån från att svämma över vid extrema regn.
Årummet byggs om med en bredare fåra och slänter upp mot omgivande grönytor. Broar byggs för att binda ihop gatunätet på båda sidor om ån. Åtgärder ska genomföras för att hindra ån från att svämma över vid extrema regn.
ANNONS

Bromstens industrier ska bort. Området ska i stället få 2 000 lägenheter och en förskola. Projektet – som kallas Bromstensstaden – inleddes redan 2003 men först nu påbörjas arbetet med att göra marken byggbar.

Och det arbetet är omfattande.

Marken i industriområdet är förorenad och måste saneras, men framför allt är den väldigt lerig. Innan byggbolagen sätter igång måste därför en del av leran grävas bort och marken förstärkas med kalkcementpelare.

Dessutom ska gator och broar höjas nästan en meter för att klara de översvämningar som då och då drabbar området och som beräknas bli värre i takt med klimatförändringarna. Det förekommer dessutom sättningar i området och kring ån är rasrisken hög.

Det finns också en risk att Bällstaån översvämmas. Den ska därför bli bredare och slänterna stabiliseras med pelare.

I etapp ett – som ligger i norra delen av området och där markarbeten eventuellt inleds i år – ska totalt 620 lägenheter byggas. Investeringsutgifterna för etappen är över en halv miljard kronor och varje lägenhet kostar 746 000 kronor enbart i exploateringsutgifter. En del av den kostnaden täcks av de markförsäljningar som staden gör i området, men för varje lägenhet som byggs i första etappen får skattebetalarna betala 325 000 kronor.

Staden har som mål att samtliga byggprojekt ska vara lönsamma. Men på grund av de höga investeringskostnaderna i Bromsten blir Bromstensstaden en förlustaffär. Ändå är politikerna i stadshuset överens om att projektet ska genomföras och stadsledningskontoret – som ska säkerställa sunda finanser i staden – har gett det grönt ljus. Anledningen är målet att bygga 40 000 nya bostäder till år 2030.

– Det finns få enkla platser kvar att bygga på i Stockholm. Alla byggprojekt kan självklart inte gå med förlust, men i det här fallet ger projektet en väldigt positiv förändring för området och många i närområdet är väldigt glada åt projektet, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsråd.

En del av investeringarna täcks dessutom av en särskild utdelning från stadens bostadsbolag.

ANNONS

Tre byggherrar – Skanska, Ikano och HSB – ska bygga Bromstensstadens bostäder. Ingen av dem ser några hinder för att bygga i området.

– Närheten till kommunikation och service gör det till ett attraktivt område för både bostadsutvecklare och kunder. Att området ligger på gammal sjöbotten är något vi anpassat oss efter gällande projektering och produktutformning, säger Olle Rundgren, kommunikationsansvarig på Skanska.

Inte heller Ikano Bostad ser några problem med att bygga i Bromsten.

– Det blir en hel del pålning och pumpar, men det är inget extremt. Vi kan hantera det, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef.

Bostadsbolagen hoppas på inflyttning någon gång mellan 2018 och 2019.

Fakta

135 hyresrätter i första etappen

I den första etappen byggs 620 bostäder. 460 av dem byggs på stadens mark – resten på privat mark. Etappen tar fem år att bygga. Av lägenheterna är 485 bostadsrätter, resten hyresrätter. Dessutom blir det en förskola och 5-6 gruppbostäder.

Tidplanen nedan är preliminär eftersom detaljplanen har överklagats.

Kvartal 3, 2016: Byggstart, allmän platsmark.

Kvartal 3, 2017: Byggstart, första bostadskvarteret.

Kvartal 3, 2018: Byggstart, fjärde och sista bostadskvarteret.

2021: Samtliga arbeten i första etappen avslutade

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.