Dyrt att inte mäta kylan

NACKA Ett företag ska betala 5 000 kronor i miljösanktionsavgift för att inte ha gjort läckagekontroll av köldmedieaggregat i en fastighet under 2014. Det har miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat.

Alla som har en anläggning med mer än tio kilo köldmedia ska varje år göra läckagekontroller av anläggningen och skicka en rapport till kommunen.