Dyrt bygga bodar utan tillstånd

HAGALUND SL tvingas böta 88 000 kronor i så kallad byggsanktionsavgift till Solna stad. Orsaken är att SL satt upp nästan 200 kvadratmeter med redskapsbodar nedanför Kyrkbacken utan att ha fått lov av kommunen. För att få börja en etablering krävs först ett startbesked samt ett slutbesked från stadsbyggnadsnämnden. SL har två månader på sig att betala från att beslutet träder i kraft.