Dyrt byta ut informatörer

Vill bli bättre på att kommunicera.
Vill bli bättre på att kommunicera.
Kommunen vill satsa på strategisk kommunikation och byter därför i stort sett ut hela sin tiohövdade informationsavdelning.

Men bytet kan stå skattebetalarna dyrt.

Mitt i Haninge har tidigare berättat att kommunens informationsavdelning ska omvandlas till en något större kommunikationsavdelning. Enligt Stefan Ström, lokal ordförande för fackförbundet Vision, ska 10,5 informatörstjänster nu förvandlas till kommunikatörstjänster.

I förra veckan stod det klart att bara ett fåtal av informatörerna uppfyller de krav som kommunen tagit fram för att jobba på den nya kommunikationsenheten. Detta enligt kommunikationsföretaget Hammer & Hanborg, som Haninge kommun har anlitat för att sköta rekryteringen.

– De har gjort en matchning mot kravprofilen och sett att flera inte uppfyller kraven, säger kommunens nya kommunikationschef Anna Berglund.

Stefan Ström på fackförbundet Vision, där de flesta informatörer är medlemmar, beskriver beskedet som en chock.

– I princip handlar det här ju om att de monterar ned den gamla organisationen och monterar upp en ny. Vi har ju jobbat med den här översynen sedan 2014 och det är klart att det hade varit bättre om vi redan för länge sedan satsat på kompetensutveckling. På kort sikt kan det här ju också komma att kosta kommunen en hel del, säger han.

Bara Hammer & Hanborgs rekryteringsarbete har kostat kommunen en halv miljon kronor. Och samtalen med de enskilda medarbetarna kan leda till att kommunen måste betala ut årslöner eller halvårslöner, om de arbetsrättsliga reglerna ska följas.

– Om de sägs upp på grund av arbetsbrist kan det sluta så, beroende på ålder och hur länge de arbetat i kommunen. Sedan kommer man ju också att ha personal som går parallellt under en viss tid, och det kostar ju också, säger Stefan Ström.

Enligt Anna Berglund handlar övergången från en informations- till en kommunikationsenhet i korthet om att få in strategisk kompetens.

– Kommunen behöver bli bättre på att kommunicera allt vi gör som är bra. Vi behöver också bli bättre på att involvera medborgarna i besluten. Den nuvarande informationsavdelningen har varit bra på så kallad operationell kommunikation, till exempel att ta fram informationsmaterial, säger hon.

Nyligen utsåg tidningen Internet Worlds jury Haninge kommuns webbsida till Sveriges bästa kommunsajt. Enligt Anna Berglund var några av dem som jobbar på informationsenheten med och tog fram den nya sajten.

– Det är fantastiskt roligt att vi fått den utmärkelsen, och självklart är den en merit för varje medarbetare som jobbat med det, men det gäller ändå att passa in i hela vår kravprofil.