Dyrt när invånare hamnar utanför

VÄRMDÖ Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadenskog har på uppdrag av Skandia/Idéer för livet utvecklat beräkningar som visar vad utanförskapet kostar kommuner, myndigheter och samhället i stort.

Stiftelsen nattvandring.nu har tillämpat metoden på Värmdö. Enligt dem började cirka 585 barn i sexårsverksamhet i Värmdö i år. Enligt modellen skulle 75 av dem hamna utanför samhället som vuxna. Fram till att de fyllt 65 år skulle dessa i så fall kosta totalt 1 181 250 000 kronor. Av den summan skulle drygt 400 000 000 kronor belasta Värmdö kommun.