Dyslektiker får skoldatatek

Upplands-Bro Sedan höstterminens skolstart kan grundskoleelever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi få extra stöd i undervisningen genom det nyöppnade Skoldatateket.

Kommunen erbjuder kostnadsfritt elever stöd i att lära sig att hantera olika it-baserade verktyg.