E-hemtjänst ska utredas

Sollentuna Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om Sollentuna kommuns planer på att införa e-hemtjänst – där kameraövervakning kan ersätta en del av tillsynen av de äldre.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med planerna. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att göra en analys av hur e-hemtjänst kan införas. I analysen, som ska redovisas i december, ingår en kostnadskalkyl.

Enligt schablonsiffor som kommunen redovisat tidigare skulle 20 miljoner kronor kunna sparas om hälften av hemtjänstservicen sköttes digitalt.