E4 stängs av under tio nätter

BOTKYRKA/SALEM Radar, övervakningskameror och kövarningssystem ska installeras på E4 genom Botkyrka och Salem. Trafikverket ska under våren avsluta ombyggnaden av vägsträckan mellan Moraberg, norr om Södertälje, och Hallunda. De drygt 30 radarstationerna ska användas för att upptäcka stillastående fordon och tappad last. Kamerorna används sedan för att trafikledningscentralen fort ska kunna se vilka körbanor som behöver stängas av.

Alla arbeten kommer att ske nattetid och vissa körfält stängs av under maj och juni. Under cirka tio nätter kommer dessutom all trafik i båda riktningarna att stängas av. Hastighetsbegränsningen kommer under arbetena att sänkas från 90 till 70 kilometer i timmen på sträckan mellan Salem och Moraberg.

E4 är 160 mil lång och sträckan Moraberg–Hallunda blir genom detta ett av de tekniskt mest avancerade avsnitten.