Eastmaninstitutet får fräscha lokaler

Vasaparken Eastmaninstitutet vid Vasaparken byggs om för 120 miljoner kronor. Det har landstinget beslutat. Huset får moderna lokaler för specialisttandvård.

Huset, som är kulturminnesmärkt, byggdes på 1930-talet genom en donation från Georg Eastman, en amerikansk industriman. Han öronmärkte pengarna för barntandvård.