Min lokala hjälte

Oppositionen planerar stoppa förslaget om tomträttshöjning

Nu planerar oppositionen att ta till minoritetsvapnet för att åtminstone tillfälligt stoppa tomträttshöjningarna.
Nu planerar oppositionen att ta till minoritetsvapnet för att åtminstone tillfälligt stoppa tomträttshöjningarna.
Tomträtthöjningen har inte bara fått det att brännas i plånboken hos många villaägare och bostadsrättsföreningar.
Nu planerar den politiska oppositionen att ta till minoritetsvapnet för att åtminstone tillfälligt stoppa höjningarna.
– Vi kommer yrka på återremiss i kommunfullmäktige, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

 

Den rödgröna majoriteten fick hård kritik för sitt ursprungliga förslag till höjning av tomträttavgifterna. Tunga remissinstanser satte ner foten och menade att det slog för hårt mot både villaägare, bostadsrättsföreningar och nyproduktion.

Den politiska oppositionen är också på krigsstigen. Majoritetens justerade förslag där höjningarna mildrats något faller trots det inte i god jord.

– Det är en principiellt väldigt viktig fråga. Det förslag som var ute på remiss var ett förslag som fick väldigt väldigt mycket kritik och sedan har man ändrat och då borde det gå ut igen, anser oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Lotta Edholm har allianskollegorna med sig och anser att ett ändrat förslag ska gå hela långa vägen tillbaka till remissinstanserna igen. Oppositionen planerar alltså en minoritetsåterremiss. För det krävs att den tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige står bakom kravet.

Lotta Edholm hoppas att finansroteln då ska ta oppositionens invändningar på allvar och skicka förslaget tillbaka för ny granskning. Förutom att Liberalerna motsätter sig att stora ändringar har gjorts utan att remissinstanserna fått yttra sig igen anser Edholm också att underlaget har stora brister.

– Det är slarvigt hanterat det här, tycker Lotta Edholm (S).

Höjningarna kommer att slå mycket hårdare än vad majoritetens förslag ger sken av på grund av felaktigt underlag, uppger oppositionen.

– På en redan ansträngd bostadsmarknad har Socialdemokraterna i Stockholms stad föreslagit att chockhöja tomthyrorna, vilket kan kosta enskilda villaägare uppemot 18 000 kronor per år, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M) i ett pressmeddelande.

Det finns också en möjlighet att majoritetens nuvarande förslag kan vända likt en bumerang i finansrotelns utan översyn. Då kan inte minoritetsvapnet användas igen. Oppositionen tänker dock ta sin chans, men kan alltså inte stoppa höjningsförslaget i all evighet.

– Argumentet, som de skrev, var mycket märkligt. De skrev att man skulle skicka ut det på remiss igen efter remissförfarandet. Det gör man inte, kommenterar finansborgarrådet Jan Valeskog (S) oppositionens senaste drag och viftar samtidigt undan kritiken om bristfälligt underlag.