Edsbergs sportfält ska undersökas

Edsberg Den 28 januari börjar kommunen med en geoteknisk undersökning på Edsbergs sportfält, som kommer att pågå i två till tre veckor. Syftet är att undersöka markens stabilitet och hitta eventuella föroreningar.