ANNONS

Så ska Edsvik bli en livfull mötesplats

Edsviks framtid, ska utvecklas
Konsthallen bommade igen i höstas. Nu ska Edvik få nytt liv. Det ska bland andra Susanna Arbro, chef för kulturfastigheter på SKAB, se till.
I förra veckan tog kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för Edsvik.
Byggnaderna ska renoveras och en mix av aktörer, offentliga och privata, ska göra området till en mer tillgänglig och levande mötesplats.
ANNONS

– Nu tar resan sin början mot att skapa ett kulturellt vardagsrum för Sollentunaborna och alla de många som besöker vår vackra kommun, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.

SKAB äger och förvaltar kulturfastigheterna i Edsvik och får nu huvudansvaret för området.

”Ett kulturellt vardagsrum”

Uppdraget blir att, i samråd med kommunstyrelsen och kultur- och fritidskontoret, utveckla området utifrån målbilden ”Edsvik – en grön lunga, ett kulturellt vardagsrum som skapar ett attraktivt Sollentuna för alla”.

Kultur- och fritidsnämnden fick redan 2016 i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för Edsvik. Det är den planen som nu har godkänts av kommunfullmäktige.

I korta drag går den ut på att ”Edsvik behöver en mix av entreprenörer och aktörer, både offentliga och privata, för att locka fler besökare.”

Konsthallen i konkurs i fjol

De senaste åren har utvecklingen snarast gått åt fel håll när det gäller byggnaderna kring Stallbacken. MC Collection flyttade ut sommaren 2018 och i september 2019 stängde Edsvik Konsthall på grund av konkurs.

Fakta

Två informationsträffar om Edsviks framtid

Kultur- och fritidskontoret och Sollentuna Kommunfastigheter AB bjuder in till två informationsträffar om utvecklingen av Edsvik. Var ligger kommunen i processen och vad händer i området under tiden?

Första tillfället är på torsdag den 20 februari, klockan 18–19, i konsthallen.

Andra tillfället är den 28 maj, klockan 18–19, i konsthallen. Då blir det dessutom en konsert med Kulturskolans elever.

Källa: Sollentuna kommun

Tills vidare har Sollentuna kommun öppnat en egen utställning, ”Kommunen&Konsten”, i Konsthall Väst och kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) tycker att det redan börjar gå åt rätt håll.

– Vi har redan sett att nya målgrupper dras till Edsvik. Vi har en bred variation av attraktioner under våren som ytterligare kommer att skapa dynamik i området och stärka dess attraktionskraft, säger han.

Fler målgrupper ska lockas

Men den långsiktiga lösningen är alltså att få till en mix av kommersiella, halvkommersiella och icke-kommersiella verksamheter för att på så sätt kunna locka flera olika målgrupper till Edsvik..

En annan viktig pusselbit är att renovera och investera i de byggnader som finns i området.

Byggnaderna inventeras

Just nu gör SKAB en inventering av byggnaderna i Edsvik. Färdiga renoverings- och underhållsplaner ska bli klara under första kvartalet i år.

– Ja, det pågår övergripande utredningar av alla byggnader runt Edsbergs slott och byggnaderna på Stallbacken. Underlaget som tas fram nu är grunden för både de mest akuta åtgärderna som måste till för att kunna bevara byggnaderna och för en långsiktig underhållsplan som sträcker sig till 2034, säger Susanna Arbro, SKAB:s avdelningschef för kulturfastigheter.

Vad menas med ”kulturfastigheter”?

– Det finns olika märkningar för vad som ses som en kulturbyggnad eller kulturmiljö. I Sollentuna finns många vackra kulturmiljöer, men ingen har i dag byggnadsminnesmärkning. Däremot finns det skyddsbestämmelser för kulturellt värdefulla byggnader och miljöer på kommunal nivå, de regleras i plan- och bygglagen.

Flera av byggnaderna i Edsvik har i dag en status som kräver omfattande underhålls- och investeringsåtgärder för att uppnå normal standard, alltså åtgärder som behövs för att lokalerna ska kunna hyras ut enligt dagens krav.

”Respekt för kulturarvet”

För SKAB gäller det att både renovera och utveckla kulturfastigheterna försiktigt, och att därefter åstadkomma en varsam och hållbar förvaltning.

– Det handlar om att förstå gammal byggnadsteknik, och att ha respekt för kulturarvet. Men också att kunna anpassa gamla fastigheter till moderna krav utan att göra åverkan. Det handlar ju trots allt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kommunen, säger Susanna Arbro.

Fakta

Skicket på byggnaderna i Edsvik

Ladan (fd MC Collection) byggdes 2009 som en museibyggnad/utställningshall. Byggnaden är i god kondition invändigt och utvändigt. Den är för närvarande tom och om en ny hyresgäst med en verksamhet som liknar den tidigare blir aktuell så kan de börja använda byggnaden med kort varsel.

Oxstallet renoverades i sin helhet 2014. I gott skick in- och utvändigt. En separat utredning pågar kring förutsättningar och kostnader för att bygga om Oxstallet till restaurang.

Duvslaget är till stora delar uppfört 2010 (endast stensockeln återstår sedan tidigare byggnad brandskadades). Är i gott skick invändigt och utvändigt.

Ladugården gjordes i ordning till konstskola och utställningshall 2007–2009. Är invändigt mestadels i god kondition och utvändiga arbeten de närmaste åren består av lagning av puts och målning av fönster och dörrar.

Logen byggdes om till konsthall 1996. Står tom sedan i höstas. Delar av köket har rivits efter en vattenskada och kraftigt förhöjda fuktvärden har uppmätts i golvet. Omfattningen på kommande rivning och sanering är ännu inte känd. Förutom åtgärdande av fuktskador ska befintligt kök med tillhörande utrymmen rivas. Utvändiga arbeten under kommande år är renovering av fönster och dörrar, putslagning och avfärgning av sockel och översyn av tak.

Häststallet har inte anpassats för ny verksamhet och ursprunglig stallinredning finns delvis kvar i byggnaden. Delar av bjälklaget över bottenvåningen har skador i stomme och golv vilket gör att det inte är säkert att vara där. Fuktskador behöver utredas vidare och skadat material rivas ut. Övriga åtgärder syftar endast till att förhindra vidare skador i väntan på en eventuell större ombyggnad/hyresgästanpassning.

Edsbergs slott är invändigt till stora delar i god kondition. Ventilationssystemet är bristfälligt och OVK-protokoll från våren 2019 är inte godkänt. Målningsarbete och insatser i kalkstens- och tegelgolv behövs. En översyn av elsystem med ledningar, kopplingar och uttag bör ske snarast. I källaren finns omfattande skador i puts och tegelvägg orsakade av att salter i murverket kristalliserar och spränger sönder ytskikten. Delar av vinden har inretts men isoleringen och lufttätheten är bristfällig. Skador har påträffats i takstolar och råspont. Utvändigt noterades mycket höga fuktvärden i puts ovan mark. Missfärgningar och tidigare lagningar syns ovanför sockeln. En fönsterrenovering bör göras och radonåtgärder ska genomföras i samband med renovering.

Östra flygeln har renoverats för ett fåtal år sedan och är allmänt i god kondition, men brister finns i ventilationen och byggnaden behöver byggas om vid eventuell ny verksamhet.

Brygghuset byggdes om och till på 1940-talet. I tillbyggnaden har avledningen av dagvatten konstaterats mynna ut under krypgrunden, avvikande lukt och fuktskador har noterats. Sättningssprickor vid hörn ovanför pannrum. Ventilationskanal av asbest hittades i byggnaden.

Källa: SKAB
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.