Efter 40 års rivningshot – nu ska huset bort

Nu ska huset rivas.
Nu ska huset rivas.
Så kan de nya husen se ut.
Så kan de nya husen se ut.
Så kan de nya husen se ut.
Så kan de nya husen se ut.

Hyreshuset vid Spångaviadukten har varit rivningshotat i över 40 år. Men i år ska det bort.

På platsen ska 175 bostadsrätter byggas.

Nu får även de centrala delarna av Spånga fler lägenheter. På berget mellan Antons backe och Sörgårdsvägen finns planer på att bygga 70 små bostadsrätter.

– Vi tänker oss ettor och tvåor, lämpliga för ungdomar. Läget är bra med närheten till pendeltåget, säger Josa Lundbäck, vd för Abacus bostad som ska bygga på berget.

Intill Spångaviadukten ska 175 lägenheter byggas inom de närmaste åren, enligt planerna. Där står redan två sammanbyggda hus. I dem finns 27 lägenheter och dessutom har Filadelfiakyrkan sin verksamhet i bottenplanet. I år ska husen rivas för att göra plats för de nya, enligt planerna.

– Fastighetskontoret har gjort bedömningen att byggnaderna är i så dåligt skick att de bör rivas. Husen ägs av staden och de flesta av hyreskontrakten är korttidskontrakt i väntan på rivning, säger Ronnie Forsberg, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Enligt staden har husen varit rivningshotade ända sedan 1970.

Torbjörn Söder är pastor i Filadelfiaförsamlingen och medveten om att kyrkan lever på lånad tid.

– Vi har hört det här ryktet länge, men nu har vi fått ett beslut. Vårt nuvarande kontrakt sträcker sig till sista juni. Det känns förstås lite sorgligt. Kyrkan har varit vårt andliga hem i 40 år, säger han.

Torbjörn Söder vet ännu inte vart församlingen ska flytta.

– Men vi vill jättegärna vara kvar i västerort. Gärna i en större lokal, där vi skulle kunna utöka vår verksamhet.

Byggplanerna är i ett tidigt skede. Planarbetet har precis påbörjats, men enligt de första handlingarna ska de 175 lägenheterna inrymmas i fem hus. Fyra av dem ska byggas i en rektangel öster om Spångaviadukten och ett hus byggs väster om viadukten. Husen i rektangeln blir mellan fem och sex våningar höga och huset väster om viadukten mellan åtta och tio våningar högt.

Enligt Ronnie Forsberg passar höghuset in i Spångas stadsmiljö.

– Den höjden finns redan i dag i Spånga, säger han.

Dessutom vill staden skapa ett mer varierat bostadsutbud i Spånga, som domineras av småhus.

De 175 lägenheterna ska byggas av företaget Borätt.

– Planarbetet har precis påbörjats, så mycket kan ändras. Men vår plan är att bygga 40 seniorlägenheter och resten vanliga bostäder. Det blir främst tvåor, treor och fyror. Spånga är en väldigt fin stadsdel med trevligt centrum och goda kommunikationer, säger Birgitta Seeman, vd för Borätt.

De nya husen kommer enligt planerna att stå närmare Solhems villasamhälle än vad nuvarande hus gör. Samhället är klassificerat som kulturhistoriskt värdefullt av Stadsmuseet. Huset som ska rivas är ännu inte klassificerat.

Under det nya kvarteret ska ett parkeringshus byggas. Det är inte klart exakt hur många parkeringar det blir, men troligtvis knappt en halv parkering per lägenhet.

Fakta

Inflytt år 2019

I början av februari och i slutet av nästa vecka antog Stadsbyggnadsnämnden två startpromemorior för nybyggen i Spånga.

Promemoriorna innebär att detaljplanearbetet nu kan påbörjas.

Dels ska 70 smålägenheter byggas mellan Antons backe och Sörgårdsvägen, dels ska 175 lägenheter byggas öster och väster om Spångaviadukten.

Enligt tidplanen ska plansamråd hållas i november i år. Som tidigast kan planerna antas i september nästa år och först därefter blir det byggstart.

De första lägenheterna kan stå klara någon gång mellan 2019 och 2020.