Efter avrådan – fritt fram att bada vid Mälarhöjdsbadet

Mälarhöjdsbadet
Nu är det återigen fritt fram att bada vid Mälarhöjdsbadet.
Staden har sedan förra veckan avrått från bad vid Mälarhöjdsbadet efter att höga halter av tarmbakterier hittats vid den västra sidan. Men efter att nya prover tagits är det återigen fritt fram att hoppa i plurret.

Avrådan från bad vid Mälarhöjdsbadets västra del har gällt från den 19 juli eftersom höga halter av bakterier hittats vid badet.

Nu har resultatet från de nya proverna kommit och vattenkvaliteten bedöms återigen vara god. Det är därför fritt fram att bada som vanligt.

Kan komma från hund

Vattenproverna som tas vid Stockholms badplatser under sommaren visar förekomsten av tarmbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så snart som möjligt.

Jerzy Slazak vid miljöförvaltningens avdelning för hälsoskydd, vet inte säkert varför det förra provet visade att vattnet var otjänligt. Han tror dock att bakterierna kan ha sköljts ner i vattnet från land, troligen från en hund som gjort sina behov vid badet.