Efter brandattackerna – usel luft i lokalerna

Svidande ögon, besvär i luftvägarna och onomal trötthet.

Det är besvär som flera anställda i förvaltningshuset i Älvsjö drabbats av efter brandattackerna i våras. Orsaken tros vara att ventilationen inte fungerar.

– För att få in luft måste vi öppna fönstren, och då flyger alla papper i väg av korsdraget. Dessutom pågår byggarbeten utanför så det är svårt att vädra på grund av buller och damm, säger Nicoline Isacson, preventionssamordnare och skyddsombud vid Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Det har snart gått tre månader sedan Älvsjö drabbades av upploppsvågen som härjade i Stockholm. Först sattes öppna förskolan i brand, sedan slog upprorsmakare till mot biblioteket och medborgarkontoret, som också ligger i stadsdelsförvaltningens huvudbyggnad på Älvsjö stationsplan.

– De första veckorna var jobbiga. Det luktade starkt av röken, det var svårt att vara i arbetsrummet, säger Nicoline Isacson.

Dessutom ledde branden till att planerade arbeten på ventilationen fick skjutas upp. Ventilationssystemet har alltså inte fungerat sedan i maj. Enligt facket har flera medarbetare klagat över svidande ögon, besvär i luftvägarna och onormal trötthet. Samtidigt får arbetsgivaren kritik för att ha brustit i informationen till skyddsombuden.

– Det som är vår stora invändning är att arbetsgivaren inte informerat oss om de åtgärder som ska vidtas. Man har haft informationsmöten och byggmöten, men vi har inte varit inbjudna. Vi förstår att det varit stressigt, men vi har påpekat detta flera gånger, säger Nicoline Isacson.

– Skyddsombudens uppgift är att se till att det inte uppstår skaderisker för våra medarbetare. Det är något som gynnar alla parter.

Lars Arvidsson, stadsdelsdirektör i Älvsjö, säger att skyddsombuden visst har blivit informerade, men menar att det har skett på ett mer informellt sätt.

– I en sådan här situation tänker man mest på att snabbt vidta de åtgärder som behövs.

Enligt stadsdelsförvaltningen ska ventilationssystemet vara igång nästa vecka.

Fakta

Biblioteket eldhärjades

Öppna förskolan sattes i brand under natten mot den 22 maj.

På kvällen den 23 maj krossades rutor och en brännbar vätska kastades in i biblioteket och medborgarkontorets lokaler. Skadorna blev omfattande. Biblioteket öppnade i juni. Förskolan startar tidigast vecka 37 eller 38.