Efter festivalsuccén ska de göra skolan tryggare

Succésommaren är snart slut – men personerna bakom 127-festivalen går inte i ide för det. Under hösten startar arbetet med två nya projekt för unga i skolan och på helgerna.

Årets 127-festival blev en succé. Enligt arrangörerna ökade antalet besökare från 15 000 till 21 100. Nu planerar personerna bakom festivalen två nya projekt som ska aktivera unga även under terminerna.

– Vi har insett att vi kan göra mer. Genom festivalen har vi bra relationer med många unga i Skärholmen. Men ibland känns det som att vi tappar dem när skolorna börjar. Då har vi sett att vissa elever ibland faller tillbaka i gamla mönster, säger Krister Eyjolfsson, fältare och en av 127-festivalens grundare.

Skolprojektet kommer att ske i samarbete med Slättgårdsskolan i Bredäng. Ett antal elever på högstadiet ska få chansen att bli ambassadörer och arbeta fram en manual för skolan.

– Manualen kan till exempel handla om hur man förebygger mobbning eller skolk. Tanken är att den ska bli ett verktyg för hur man arbetar med de här frågorna, säger Krister Eyjolfsson.

Syftet är att förbättra miljön i skolan, och att göra eleverna mer delaktiga.

– När unga får vara med och påverka förändras deras attityd till omvärlden. När man blir delaktig tar man större ansvar och då växer man som person, menar Krister Eyjolfsson.

Samma tanke gäller för det nya helgprojektet. Med stöd av 127-festivalens projekledare ska ett antal unga tillsammans planera aktiviteter i Skärholmsområdet under helgerna.

Krister Eyjolfsson hoppas att 127-festivalen, i och med de nya projekten, ska lyckas nå unga under hela året.

– Vi vill skapa en röd tråd. Under loven kan man jobba med festivalen. Genom helgverksamheten kan man vara med och skapa trygghet. Och i skolprogrammet kan man förbättra miljön i skolan.

Fakta

Har fått tre miljoner i bidrag

127-festivalen föddes 2010 som ett samarbete mellan JKS Basket och fältverksamheten i Skärholmen.

Organisationen kring festivalen har vuxit kraftigt sedan dess.

Tack vare 3,6 miljoner i bidrag från Allmänna arvsfonden under tre år finns numera tre heltidsanställda projektledare.

De båda nya projekten är tänkta att starta under hösten och efter årsskiftet.

Källa: 127-festivalen