Efter fyra års strid öppnar båttvätten

Tvätten igång till slut. I förra veckan invigdes båtbottentvätten vid Trollbäckens båtsällskap i Vissvassviken och den första båten tvättades.
Tvätten igång till slut. I förra veckan invigdes båtbottentvätten vid Trollbäckens båtsällskap i Vissvassviken och den första båten tvättades.
Efter fyra år öppnade till sist den omstridda båtbottentvätten i Vissvass.

Tyresö hjälper till att minska giftutsläppen i Östersjön – till priset av förargade Vissvassbor som hävdar att den lokala miljön dör.

En av de mest omtvistade båtbottentvättarna i landet öppnades förra måndagen.

Ett 30-tal personer, bland dem kommunalrådet Fredrik Saweståhl (M), var på plats ute på bryggan i Vissvass för att bevittna, uppleva – och lyssna till – den omtalade borsttvätten.

Som gnisslade, rejält.

– Vi är så många på bryggan att vi trycker ner tvätten i framkanten. Såhär kommer den inte låta sedan, sa miljöchef Göran Norlin i mikrofonen.

Båtbottentvättar blir allt fler men finns alltjämt bara på ett par ställen i länet.

Redan 2011 sökte Tyresö bidrag från länsstyrelsen för tvätten, och beviljades 675 000 kronor. Men processen blev lång. Bygglovsansökan fick först göras om, sedan kom överklagandena från Vissvassborna. Allt avgjordes till sist i Mark- och miljööverdomstolen i november.

Grannarna Ruth Müller och Lena Ekman har varit mest drivande i kritiken av både tvätten och båtklubbens utbyggnad, och har stridit i flera år för saken.

De stod ett par hundra meter bort, på andra sidan viken, vid invigningen i måndags.

– Det är en sorgens dag. Nu är en båtbottentvätt i gång mitt i naturreservatet. Vi vill ju också rädda Östersjön, men inte genom att skada miljön här, säger Ruth.

Hon kom hit för över 30 år sedan.

– Förr kunde vi fiska strömming i mängder, havsöring, abborre, gös och gädda. Får vi upp någon strömming i dag ska vi vara tacksamma. Viken känns död. Borsttvätten kommer göra det ännu värre. Hela byn står bakom oss och flera andra med oss.

– Vi polisanmäler om båttvätten låter för mycket eller lämnar giftigt avfall efter sig, fortsätter hon.

De ifrågasätter också att ingen miljökonsekvensbeskrivning har gjorts, men Göran Norlin säger att det inte behövs.

– Nej, vi har anlagt tvätten i den linje miljö- och hälsoskyddsförbundet vill.

Sista ordet är dock inte sagt. Förbundet ska inspektera tvätten i slutet av månaden.

Vilka ska tvätta båten här?

– En del av de runt tusen båtar som ligger i fjärdarna, och en och annan från andra ställen.

Tror du på liknande intressekonflikter i framtiden, i takt med att Tyresö byggs ut?

– Vi tänker alltid noga på bästa placering när vi arbetar. Detta är ju längst ut i Kalvfjärden, där ett tusental båtar redan passerar.

Vi polisanmäler om båttvätten låter för mycket.ruth müller

Fakta

Borstning ett miljövänligt alternativ

Användningen av giftiga båtfärger minskar, men de flesta båt-ägare målar fortfarande skrovet med giftiga biocidfärger.

Båtbottentvättar anläggs för att båtägare skall kunna sluta måla med miljöfarliga färger och i stället borsta botten i tvätten några gånger per säsong. Resultatatet ska bli detsamma som om man målat botten men miljövänligare: slippa havstulpaner, som sänker hastigheten.

Havs- och vattenmyndigheten har som långsiktigt mål att båtägare helt slutar måla sina skrov.