Bron efter handikappslingan trasig i två år

Bron har varit fallfärdig i två år enligt Irene Jonsson.
Bron har varit fallfärdig i två år enligt Irene Jonsson.
I Igelbäckens naturreservat finns ett vandringsstråk som är specialanpassat för handikappade. Men i två års tid har en bro längs med stråket varit trasig.
– Snart ligger bron i vattnet. Jag vågar inte gå på den längre, säger Irene Jonsson som ofta vistas i området.

Igelbäcken är ett omdiskuterat vattendrag som ringlar sig genom bland annat Sundbyberg, Solna och Järvafältet. Bäcken har nämligen ett ovanligt stort bestånd av den tidigare rödlistade fisken grönling. Detta har lett till att stora delar av området kring Igelbäcken har blivit naturreservat.

I naturreservatet finns flertalet promenadstigar. En utav dessa är specialanpassad för handikappade. Efter stigen ligger en äldre träbro som enligt Irene Jonsson inte lägre är säker att gå på.

– Den har varit trasig i två års tid. Jag har vänner som har anmält detta till Sundbybergs kommun och jag vet att även kommunens egna fritidsförvaltning har anmält bron som trasig. Men ingeting görs, säger hon.

Enligt henne så får de ovanliga fiskarna i bäcken snart besök.

– Jag har slutat gå på bron. Det känns som att den kommer välta vilken sekund som helst. Det är många som går här så jag kan inte förstå varför kommunen inte fixar detta.

Ska åtgärdas

I ett mejl svarar Jonas Leandersson, projektledare på stadsmiljö- och serviceförvaltningen på Sundbybergs kommun, att bron ska bytas ut under sensommaren.

– Bron ligger precis på gränsen mellan Sundbyberg- och Solna stad. Just nu pågår ansökningar om dispenser från naturreservatets föreskrifter och en anmälan om vattenverksamhet har skickats till Länsstyrelsen. Arbetet med byte av bro planeras att utföras under aug-september. Då byter även bron läge och flyttas ca 20 meter norrut för att endast ligga i Sundbybergs kommun vilket kommer förenkla ägandeskap och underhållsansvar, skriver han.

Han skriver även att bron hålls under uppsikt med kommunen har bedömt att det inte finns någon risk för de som nyttjar bron.