Efter fem år – Ilias får rätt mot landstinget

När Ilias Hardo tvingades bomma igen sitt café på Jakobsbergs sjukhus skrev över 1600 Järfällabor på för att rädda cafét. Så blev det inte, men efter en fem års lång rättstvist tvingar nu Högsta domstolen landstinget att ersätta honom. Sammanlagt rör det sig om över en halv miljon kronor.

När landstinget år 2012 beslutade att entrén till Jakobsbergs sjukhus skulle byggas om hamnade Ilias Hardo i kläm. Han hade drivit ett café i entrén i 21 år, men skulle inte längre få göra det efter utbyggnaden. Då slöt över 1600 Järfällabor upp och skrev på en protestlista för att få kommunen att ändra sitt beslut – men till ingen nytta. Istället erbjöds Ilias Hardo ersättning i form av en årshyra – ungefär 40 000 kronor.

Ilias Hardo tog då fallet till tingsrätten. Han menade att det var obefogat av landstinget att säga upp hyreskontraktet – och yrkade på att få ersättning för hela verksamhetens marknadsvärde, som av en värderingsman beräknades till ungefär 800 000 kronor, plus/minus tjugo procent. Tingsrätten gick på Ilias Hardos linje och krävde att landstinget skulle ersätta honom med den lägsta nivån, omkring 600 000 kronor.

Men när hovrätten tog upp fallet efter att landstinget överklagat, beslutades att värderingen av verksamheten inte var tillförlitlig, och att landstinget därför inte alls kunde krävas på några pengar. Till sist – fem år efter att Ilias Hardo blivit av med kontraktet – tog Högsta domstolen upp fallet och gav honom rätt. Han får sina 600 000 kronor, och dessutom ska landstinget ersätta hans domstolskostnader.