Efter kritik i Ekeby – kommunen satsar på websänt möte

Flyktingstömmarna över Medelhavet påverkar i Vallentuna.
Flyktingstömmarna över Medelhavet påverkar i Vallentuna.
Kommunen ordnar ett möte för boende i Ekebyområdet om paviljongerna för ensamkommande - på nätet.

- Skälet är att intresset har varit oerhört stort och många som inte blivit inbjudna har hört av sig och vill vara med, säger kommunikationschef Kajsa Tirén.

Det stormar rejält i Ekebyområdet kring det planerade bygget för ensamkommande i Ekebyområdet. Två överklaganden av det tillfälliga bygglovet och dessutom en protestlista med 250 namn i mot bygget har kommit in till kommunen.

Ett planerat möte för närboende där bara de som bor riktigt nära det planerade boendet bjöds in till, har dessutom fått folk att ilskna till.

Nu skippar kommunen det fysiska mötet och ordnar träff på webben i stället. Mötet är öppet för alla.

– Skälet är att intresset har varit oerhört stort och många som inte blivit inbjudna har hört av sig och vill vara med. På det här sättet öppnar vi upp för alla Vallentunabor som är intresserade och vill få information i den här frågan, säger Kajsa Tirén, kommunikationschef på Vallentuna kommun.

Reaktionerna på byggplanerna i Ekeby har varit starka. De som är kritiska oroar sig för säkerheten i området. I protestlistan till kommunen står bland annat att de som kommer är ofta traumatiserade pojkar över 15 år från länder ”där det råder en extremt patriarkal kultur”. Man oroar sig också för att det kring den här typen av boende på andra håll uppstått oroligheter och våldsbrott. ”Dessutom drar de här boendena till sig oroligheter utifrån, som ökad risk för anlagda bränder”.

Flera närboende har uttryckt att de känner sig överkörd av kommunen och att frågor bara bemöts med nonsenssvar.

Andra närboende som har hört av sig till mitt i säger att de tycker att motståndet mot boendet är obehagligt.

Planerade paviljongboenden för flyktingar i Ekskogen och Brottby har också mötts med häftiga reaktioner från närboende.

Är ni på kommunen förvånade över reaktionerna nu?

– Vi vet att det finns en oro eftersom vi har fått en del frågor till kommunen, men vi väntade inte så starka reaktioner, säger Kajsa Tirén.

Det webbsända mötet kommer att ske samma tid som det redan planerade mötet .

Frågor kommer att kunna ställas via en via en chatfunktion. De som hört av sig och vill vara med får länken till mötet av kommunen, länken kommer så småningom också upp på kommunens hemsida.

Alla partier i kommunstyrelsens arbetsutskott står bakom beslutet med websänt möte.