Efter löften om Solnas grönområden – ”Vi har ryckt upp oss”

Råstasjön, Solna, naturreservat
En plan för skötseln av Råstasjön håller på att tas fram.
Solnas grönområden står kommuninvånarna varmt om hjärtat – hur grönområdena ska bevaras var en av läsarnas viktigaste frågor inför valet 2018. Förbättrad vattenkvalitet och skötseln av Råstasjöns naturreservat står nu i centrum för styrets uppmärksamhet. Men det finns mer att göra när det gäller grönområdena, konstaterar Pehr Granfalk (M).

Fortsatt arbete med att utveckla Råstasjöns naturreservat, förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken och gröna kilar mellan bostadshus var Moderaternas löften till väljarna inför valet. Vad gäller naturreservatet ska en skötselplan nu antas och framöver väntar också åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Råstasjön och i Brunnsviken. Fler så kallade fickparker liknande den som har anlagts framför Telenors nya huvudkontor i Råsunda är också på gång.

– Vi har ryckt upp oss under de senaste åren när det gäller parkskötsel, men det finns fortfarande  mer att göra, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Oppositionen tycker att det inte har hänt speciellt mycket när det gäller grönområden under det senaste åren. Socialdemokraterna har sett rött mot kontorsplanerna i Kungliga nationalstadsparken. Och Vänsterpartiet har sedan valet gått fram med egna nya förslag, bland annat vill partiet införa så kallad grönytefaktor vid nyproduktion av bostäder.

– Kontorsplanerna i EKO-parken har förvånat oss mycket. Det är fel att bygga ett kontor som motsvarar tre högtorgsskrapor inne i ett särskilt skyddat området som Nationalstadsparken. Det blågröna-styret är helt fel ute. Gröna kilar är för viktiga för att byggas bort, säger oppositionsrådet Arne Öberg (S).

”Ambitiöst program”

Pehr Granfalk avfärdar S-kritiken som helt felaktig:

– Det stämmer inte, det är en opportunistisk beskrivning av projektet. Givetvis kommer vi inte släppa igenom ett färdigt förslag som hotar naturvärdena i området. Grönytan det gäller är i dag en parkeringsplats utmed E4, där det finns en befintlig byggrätt för kontorsbyggnader. Vi har parallellt också lagt fram ett ambitiöst program för att förbättra miljön och tillgängligheten i området med skydd mot buller och möjligheter till fler aktiviteter, säger han.

Fakta

Så styrs Solna

I valet för ett år sedan blev Moderaterna på nytt största parti. M styr tillsammans med Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dessa har tillsammans 35 mandat i kommunfullmäktige och majoritet i nämnder och i kommunstyrelsen.

Mandatfördelning i Solnas fullmäktige:

  • Moderaterna 19
  • Liberalerna 5
  • Miljöpartiet 5
  • Centerpartiet 4
  • Kristdemokraterna 2
  • Socialdemokraterna15
  • Vänsterpartiet 6
  • Sverigedemokraterna 5
Källa: Solna stad
Fakta

Så svarade majoriteten inför valet

Hur ska ni bevara Solnas grönområden?

Pehr Granfalk (M) – Fortsätta arbetet med det nya naturreservatet kring Råstasjön. Förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Fler gröna kilar och ”pocket parks” mellan bostadshus som värms upp med förnybar energi.

Marianne Damström Gereben (L) – Vi drev på för ett naturreservat vid Råstasjön. Vi vill inventera natur- och rekreationsvärden i grönområden runt om i staden för att förhindra att värdefulla miljöer byggs bort.

Magnus Persson (C) – Fortsätta inventera naturvärden i hela kommunen. Bevarade och utvecklade grönstråk behövs för biologisk mångfald. Grönplanen och mer skötsel av naturmark är viktiga verktyg framöver.

Samuel Klippfalk (KD) – Solnas grönområden ska vara tillgängliga. Vi vill därför ha en badplats i Brunnsviken och grillplatser i naturen intill Järvastaden.