Efter Mitt i:s artikel – nu kan rutinerna ändras

Varför slutar lärare?
Varför slutar lärare?
Lärare som säger upp sig i Sundbyberg föreslås i framtiden uppge orsak till uppsägningen.

Efter Mitt i Sundbybergs artikel 63 lärare har slutat på tre år efterfrågade grundskolenämndens ordförande en redogörelse kring varför lärare väljer att säga upp sig från Sundbybergs skolor.

Förvaltningen räknar i en skrivelse upp generella skäl till en stor personalomsättning bland lärare: lärarbrist, möjlighet för lärare att höja sina löner i samband med byte av arbetsplats och legitimationskrav.

Nu föreslås att rutinerna kring lärares uppsägningar utvecklas. När en lärare väljer att säga upp sig ska anledningen till detta efterfrågas, enligt förslaget.

Detta för att staden ska få ett bättre grepp på varför lärare i Sundbyberg säger upp sig.