Efter nedskärningarna: nu villl politikerna granska gymnasiet

Lisa Edwards (C) är ordförande i kommunens gymnasie- och arbetslivsnämnd.
Lisa Edwards (C) är ordförande i gymnasie- och arbetslivsnämnden.
Förutom sparkrav på 12 miljoner per läsår och färre lärare som ska göra mer, vill politikerna också utreda Upplands-Brogymnasiet.
– Skolan ska inte spara pengar i syfte att man ska sätta pengarna på banken. De ska rätta sin verksamhet efter den pengapåsen man får, säger Lisa Edwards (C).

Sparkrav på 12 miljoner per läsår och ökad undervisningstid för lärarna föreslår kommunen i en ny åtgärdsplan för Upplands-Brogymnasiet. Det här framgår av politikernas möteshandlingar inför gymnasie- och arbetslivsnämndens möte på torsdag.

Genom att öka undervisningstiden kan kommunen spara 3,5 miljoner per år. Medan de tolv heltidstjänsterna som försvinner sparar 8,5 miljoner. 

– På UBG så har undervisningstiden legat väldigt lågt tidigare. Nu höjer vi den så att den ligger på samma nivå som andra skolors, säger ansvarigt kommunalråd Lisa Edwards (C).

Blir inte en följd av den ökade undervisningstiden att färre lärare i det här fallet ska göra mer arbete?

–  Alltså, ja, så kan man ju säga, fast det låter väldigt negativt om man säger så. Men de lärarna som jobbar ska jobba mer i klassrummet.

Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen.

Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen. Foto: Niklas Loman

Åtgärdsplanen sjösätts till höstterminen

Enligt Lisa Edwards så ska åtgärdsplanen gälla från och med höstterminen.

– Det är först då man kan börja spara, när uppsägningstiderna går ut och det nya elevantalet är klart.

Men UBG ska spara 12 miljoner på ett läsår?

– De ska inte spara pengar i det syfte att man ska sätta pengarna på banken. De ska rätta sin verksamhet efter den pengapåsen man får, kan man säga.

Sara Ridderstedt, gruppledare, miljöpartiet.

Sara Ridderstedt, gruppledare, Miljöpartiet. Foto: Upplands-Bro kommun

Miljöpartiet är inte representerade i gymnasienämnden. Men gruppledaren Sara Ridderstedt menar att åtgärdsplanen påminner om utvecklingen i andra moderatledda kommuner.

– Färre kollegor och ökad arbetsbelastning skapar dålig arbetsmiljö och påverkar elevernas möjlighet att lyckas med sina studier negativt. Det är inte så vi bygger framtidens attraktiva gymnasieskola på hemmaplan. Minoritetsalliansens slakt på UBG börjar kännas ideologisk, säger hon.

Politikerna vill utreda gymnasieskolan

Gymnasienämnden kommer ge tjänstemännen på utbildningskontoret i uppdrag att utreda gymnasieskolan. Lisa Edwards förklarar att syftet med detta är att man vill ”ligga rätt” med skolformen framåt i tiden. Till hösten är det tänkt att utredningen ska vara klar.Handlar utredningen om att ni vill ta reda på om ni kan spara mer?

– Nej, den rör inte besparingskrav. Alla politiska partier som är med i nämnden vill ha en väldigt bra gymnasieskola som den ju är, säger Lisa Edwards.

Mitt i har varit kontakt med facket på Upplands-Brogymnasiet som svarar att de inte kan kommentera den ökade undervisningstiden innan ett formellt beslut är taget.