Efter översvämningen – hundratals böcker slängs

...cyklister och bilister.
...cyklister och bilister.
Imam Ali Islamic center drabbades av omfattande vattenskador i hela lokalen.
Imam Ali Islamic center drabbades av omfattande vattenskador i hela lokalen.
Källarvåningen på Mälargymnasiet vattenfylldes under översvämningarna. Nu måste flera hyllor med böcker slängas.
Källarvåningen på Mälargymnasiet vattenfylldes under översvämningarna. Nu måste flera hyllor med böcker slängas.
Skyfallet den 6 september ställde till det för gångtrafikanter...
Skyfallet den 6 september ställde till det för gångtrafikanter...
Flera skolor i Järfälla drabbades hårt i översvämningarna förrförra veckan. Källaren på Mälargymnasiet vattenfylldes - och nu måste hundratals böcker slängas.

Översvämningen kom efter kraftiga skyfall under början av september och lamslog stora delar av kommunen. Elverk slogs ut och källarförråd och villor vattenfylldes. Nu kämpar flera skolor med att återställa lokalerna efter alla fuktskador.

– Det kommer att ta två månader innan saneringsarbetet är klart, säger Gunilla Carlsson, rektor på NT-gymnasiet.

Värst var det på Mälargymnasiet. Källaren fylldes med meterhögt vatten och ställverket, som försörjer skolan med el, begravdes under vatten. I källaren fanns också ett bibliotek som förser alla gymnasieskolor i Järfälla med böcker.

Nu måste ett femtontal hyllor med litteratur slängas.

– Vi har inte hunnit inventera exakt vad det var för litteratur som förstördes. Det var bara några enstaka lådor som kunde räddas, säger Sirpa Köngäs, intendent på Järfällas gymnasieskolor.

Någon aktuell kurslitteratur har inte försvunnit och under tisdagen var undervisningen i gång som vanligt.

– Det har fungerat förvånansvärt bra. Hela tiden löser vi små problem. Samtidigt är man aldrig mentalt förberedd. Under mina 20 år i skolan har jag aldrig varit med om något liknande, säger Sirpa Köngäs.

Under tisdagen förra veckan hade källaren tömts på det sista vattnet. Tio luftrenare har placerats ut i skolan för att undvika källarlukt.

– Vi har haft skytteltrafik med pumpbilar till skolan som pumpat ut vattnet. När det var som värst var vattnet en meter högt, säger Sirpa Köngäs.

Fram till att saneringsarbetet är klart stängs källarvåningen av.

Även på NT-gymnasiet och Mälarskolan slogs ställverken ut i översvämningen. På NT-gymnasiet saknades varmvatten under onsdagen förra veckan.

– Vi har fått äta på papperstallrikar eftersom vi inte kan diska. Eleverna har tagit det väldigt bra, säger Gunilla Carlsson.

Det är oklart hur skolorna ska ersätta all litteratur som förstörts.

Fakta

17 källare översvämmades

Den 6 september drabbades stora delar av Järfälla av ett kraftigt skyfall.

Minst 17 hus drabbades av översvämning.

Mälarvägen i Jakobsberg och Enköpingsvägen i Barkarby stängdes av och flera tunnlar, bland annat vid Barkarby station vattenfylldes.