ANNONS

Ett år efter valet – här är några av årets politiska snackisar

Ett år efter valet Anders Gustafsson Nacka
Planbristen, stenkrossen och Skurubron, tre frågor som Mitt i:s Anders Gustafsson har följt i Nackapolitiken under året.
En stenkross. En bro. Och ett antal bollplaner.
Politiska konfliktområden har inte saknats i Nackapolitiken under året som gått sedan valet i september 2018, konstaterar Mitt i:s reporter Anders Gustafsson.
ANNONS

Ett år har gått sedan valet.

I Nackapolitiken har konfliktområdena varit många det gångna året.

Bostäder + bollplaner = svår ekvation

I takt med att Nacka växer och nya bostäder byggs finns farhågor för brist på bollplaner i kommunen. Den politiska majoriteten tror sig kunna lösa ekvationen. Senare i höst presenteras en utredning, som bland annat ska visa hur barn och ungdomar och andra som vill utöva idrott i närområdet, ska kunna fortsätta göra detta, samtidigt som ytor tas i anspråk för nya bostäder.

Opinionen krossade krossplaner

Förra hösten seglade en annan byggplan upp som blev en het politisk fråga, Skanskas planer på att anlägga en stenkross i Gungviken vid Saltsjöbadsleden. Invånare i närområdet uttryckte oro och tryckte på hos politikerna. Även länsstyrelsen uttryckte farhågor, för miljön. Nackapolitikerna lyssnade och sa nej till krossen. Men sista ordet är inte sagt, Skanska har överklagat.

Bytte åsikt om broavgift

Ett annat byggprojekt som kanske något oväntat hamnat på politikernas bord, är nya Skurubron. Nackapolitikerna har tidigare sagt ja till att den nya bron ska betalas av de som kör på bron, med en avgift, något grannkommunen Värmdö motsatt sig. Värmdö har sedan starten krävt att staten betalar. Under året har Nackapolitikerna tänkt om och trycker även de på om en statlig finansiering.