Efter Råstadomen: Vad händer nu?

Troligtvis kommer inte Råstasjöns skyline att förändras så mycket mer i framtiden.
Troligtvis kommer inte Råstasjöns skyline att förändras så mycket mer i framtiden.
Lars Ove Löf, Ann Bell, Elsie Norling, Eva Lockner och Bernt Bergström tänker framåt. "Vi vågade inte hoppas, nu är det fantastiskt. Det har varit mycket jobb och man måste tro att det vi gjort spelat roll", säger Eva Lockner. "Jag tror inte de förstått vilken viktig plats det här är, det är helig mark. Ett bygge hade förstört allt", säger Ann Bell.
Lars Ove Löf, Ann Bell, Elsie Norling, Eva Lockner och Bernt Bergström tänker framåt. "Vi vågade inte hoppas, nu är det fantastiskt. Det har varit mycket jobb och man måste tro att det vi gjort spelat roll", säger Eva Lockner. "Jag tror inte de förstått vilken viktig plats det här är, det är helig mark. Ett bygge hade förstört allt", säger Ann Bell.
Rigmor Schön älskar lugnet vid sjön. "Här finns blåsippor, rådjur och vattenrall. Sådant ska man bevara", säger hon.
Rigmor Schön älskar lugnet vid sjön. "Här finns blåsippor, rådjur och vattenrall. Sådant ska man bevara", säger hon.

Förra veckans beslut av Mark- och miljööverdomstolen stoppade de tidigare beslutade byggplanerna kring sjön. Att bygga på strandskyddat område blev det som stjälpte hela projektet.

Att detaljplanen nu är upphävd betyder att den är helt oanvändbar.

– Man kan inte använda den alls, man kan inte bebygga de delar som är utanför strandskyddet. Den är avskriven helt och hållet, säger Källeskog, plan- och byggchef på Solna stad.

För staden finns nu flera alternativ. Antingen överklagar man domen till Högsta domstolen, eller så kan man dra igång ett nytt planarbete som bara inkluderar mark utanför strandskyddet.

– Men då får man börja om från början, och det tar ju sin tid, säger Ann-Christine Källeskog.

Formellt sett så är det Solna stad, som part i målet, som överklagar domen, menar Christina Ahl, stadsjurist på Solna stad.

Senast den 14 mars kan staden överklaga till Högsta domstolen, som sedan tar beslut om man beviljar prövningstillstånd. Då måste ett antal kriterier vara uppfyllda.

– Lite förenklat kan man säga att det ska röra en rättsfråga som är av betydelse även för andra mål eller rättssamhället, säger Kertin Calissendorff, justitieråd i Högsta domstolen.

Mål som handlar om strandskydd hör inte vill vanligheterna, det senaste är från 2008.

Enligt Calissendorff är domstolens målsättning att det inte ska ta mer än sex månader innan det har beslutats om det ska bli prövningstillstånd eller inte.

Nätverket Rädda Råstasjön tror inte att staden skulle vinna i Högsta domstolen. Nätverket tänker dock kämpa vidare för sjön och för att freda området från framtida exploatering.

– Vi tänker träffas nu och göra upp planer. Nästa steg är ett naturreservat som sträcker sig 150 meter upp från sjön, säger Lars-Ove Löf.

Även Arne Öberg, (S) oppositionsråd, vill se att arbetet med ett reservat kommer igång snarast. Efter stadens bakslag i domstolen kräver han också en kriskommission som ska granska hela förfarandet.

– Vi behöver gå till botten med hur den här situationen har uppstått. Vi kräver insyn i hur allt gått till och hur man tänker lösa detta. Man bör ta in någon externt som granskar detta, menar han.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, vill analysera läget innan man beslutar sig för huruvida man ska överklaga eller inte. Han vill inte heller låsa fast sig vid att bygga just vid sjön.

– Jag är inte intresserad att överklaga av principiella skäl, utan av praktiska. Det viktigaste är att vi hittar en lösning på hur vi får till stånd de bostäder som nu inte blir byggda. Vi får bland annat se över hur mycket bostäder vi kan bygga i Huvudsta eller någon annanstans i Solna, eller om vi kan bygga utanför strandskyddat område vid sjön.

Innan den frågan är löst är det också svårt att sia om ett framtida naturreservat.

– Vi måste först få till en bra avgränsning mellan bostadsområde och naturskyddsområde. Jag hoppas vi får en lösning som glädjer både miljövänner och de som tycker att vi behöver fler bostäder, säger han.