Efter skolsnusket – hot om miljonvite

Väsby nya gymnasium, Grimstaskolan, Runby skola och Väsby skola hotas av vite.
Väsby nya gymnasium, Grimstaskolan, Runby skola och Väsby skola hotas av vite.
Utbildningsnämnden får en stor nota om de inte städar upp i skolorna. Nu har miljönämnden förelagt om vite för fyra nya skolor, alla kommunala.

Som Mitt i tidigare har rapporterat om håller städningen i Väsbys skolor inte måttet. I december fick fyra skolor i kommunen ett föreläggande om vite efter inspektioner under hösten.

Nu har miljönämnden fattat beslut om ytterligare fyra skolor som visade på undermålig städning under höstens inspektioner. Även de hotas med vitesavgifter.

Fläckar av ingrodd smuts, lampor och skåp täckta av damm och toaletter som luktade urin var några av problemen som noterades. Miljönämnden konstaterade att den dåliga städningen var en hälsorisk på de fyra skolorna.

Alla de fyra skolorna är kommunala och har fått ett föreläggande om vite på mellan 110 000 och 170 000 kronor. Tillsammans med de tidigare föreläggandena innebär det att de kommunala skolorna nu har dragit på sig hot om vite på totalt 950 000 kronor.

Exakt när åtgärderna ska vara vidtagna kan inte Miljöchefen Anna von Axelson svara på.

– De har åtta veckor på sig efter att de skrivit på delgivningskvittot, säger von Axelson.

Fakta

Detta har hänt

I början av året 2015 inspekterade Miljökontoret i Upplands Väsby kommunens skolor, som en del av Folkhälsomyndighetens nationella projekt ”Inomhusmiljön i skolan”. Stora brister upptäcktes i städning och ventilation på flera skolor.

Under maj och juni 2015 fattade miljönämnden ett föreläggande om att skolorna måste vidta åtgärder för att förbättra inomhusmiljön.

Under hösten 2016 gjordes nya inspektioner och problemet kvarstod på åtta av tio skolor, i vissa fall hade nya problem uppstått. Därför fattade miljönämnden ett nytt föreläggande om åtgärder och vite för skolornas huvudmän.

Källa: Upplands Väsby kommun

Folkhälsomyndighetens nationella rapport ”Inomhusmiljön i skolan” visade att fyra av fem skolor i landet klarade städningen. Men i Upplands Väsby var situationen betydligt sämre, 80 procent av skolorna hade för dålig städning.

Miljönämnden inspekterade skolorna som tidigare haft problem under hösten. Då hade två av tio skolor godkänd städning medan åtta fortfarande hade problem.

”Det har nog inte varit helt bra ganska länge.”

Lars Valtersson (MP)

Enligt Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden ska nödvändiga åtgärder vara vidtagna enligt utsatt tid på båda de kommunala skolorna som förelades om vite i december, men miljönämnden har inte gjort än ny inspektion.

Den dåliga städningen uppmärksammades i och med Folkhälsomyndighetens rapport, men hur länge det faktiskt har varit ett problem vet inte Valtersson.

Har det varit några neddragningar på städningen i skolorna de senaste åren?

– Det tror jag inte. Det är några år sen den senaste upphandlingen men vi har inte haft någon allmän besparing på städningen, säger Valtersson.

”Det kommer bli skärpta krav och man kommer städa bättre.”

Lars Valtersson (MP)

En ny upphandling av städning i skolorna är på gång och kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta ställning till förfrågningsunderlaget ikväll. Målet är att det nya avtalet ska gälla från den 1 juni.

– Det kommer bli skärpta krav och man kommer städa bättre.

Varför funkar inte skolstädningen i kommunen?

– Det har nog inte varit helt bra ganska länge. Huvudorsaken kan vara att uppföljningen måste bli bättre, att vi följer upp att det som det står i avtalen verkligen görs.

Varför har inte uppföljning åtgärdats tidigare?

– Det ligger egentligen på den enskilde rektorns ansvar men det ingår inte direkt i rektorns profession så vi måste hitta ett sätt att få det att funka bättre.

Fakta

Skolorna som riskerar vite

Väsby skola, kommunal: föreläggande om vite på 170 000 kronor.

Grimstaskolan, kommunal: föreläggande om vite på 160 000 kronor.

Väsby nya gymnasium, kommunal: föreläggande om vite på 130 000 kronor.

Runby skola, kommunal: föreläggande om vite på 110 000 kronor.

Tidigare har kommunen förelagt fyra skolor om vite:

Breddenskolan (kommunal), Vikskolan (Magnetica), Frestaskolan (Magnetica) och Bollstanäs skola (kommunal).

 

Källa: Upplands Väsby kommun