Efter stoppet: Två skolor kan byggas ut

Trekanten
Den här skolan var tänkt att ta emot 900 elever. Nu är staden på desperat jakt för att hitta nya alternativ. En utbyggnad av Gröndalsskolan och Nybohovsskolan utreds.
Efter den stoppade skolan vid Trekanten söker staden nya lösningar med ljus och lykta.
Nu pågår utredningar om att bygga ut både Nybohovsskolan och Gröndalsskolan.
– Vi gör allt vi kan, säger skolborgarrådet Olle Burell (S)

Det har gått några veckor sedan Högsta domstolens beslut, som blev spiken i kistan för en ny skola vid Trekanten. HD gav nämligen inte staden prövningstillstånd att överklaga Mark- och miljööverdomstolens tidigare beslut att upphäva detaljplanen.

Beslutet var ett stort bakslag för staden, som länge haft brist på skollokaler i expansiva Hägersten-Liljeholmen. Och nu brådskar det ännu mer att få fram skolor för kommande elevkullar.

– Vi söker med ljus och lykta i det här området, och det hade vi behövt göra även om Trekanten gått igenom. Vi hade byggt både den vid Trekanten och en skola vid Lövholmen om vi fått möjlighet, säger Olle Burell.

Lövholmen är dock ett komplicerat område med många markägare. Och marken får inte heller bli för dyr, enligt Olle Burell, om kommunen ska ha råd att bygga 40-50 fullstora grundskolor i staden fram till 2040.

– Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar nu. Vi har en markanvisning på gång för en utbyggnad av Nybohovsskolan, även Gröndalsskolan utreds för en utbyggnad inom befintlig detaljplan, säger Olle Burell.

Hur stora utbyggnader är det frågan om?

– Det får utredningarna visa, säger Olle Burell.

I dag har Nybohovsskolan 174 elever från förskoleklass till årskurs 6. Gröndalsskolan har 260 elever från förskoleklass till årskurs 5.