Efter striderna – nu ska höghuset byggas

NCC har satt i gång markarbetena. I april ska husgrunden börja byggas och sedan ska betongstommen upp.
NCC har satt i gång markarbetena. I april ska husgrunden börja byggas och sedan ska betongstommen upp.
Så här kommer höghuset Triglyfen se ut när det står klart.
Så här kommer höghuset Triglyfen se ut när det står klart.
Det omstridda bygget överklagades och har dragit ut på tiden.

Men nu har spaden satts i marken - det 16 våningar höga huset Triglyfen byggs nu i Hässelby strand.

Höghuset, kallat Triglyfen, ska bli 16 våningar högt och få 61 hyresrätter – 17 tvåor, 30 treor och 14 fyror. Tidigare i januari satte bygget i gång.

– Vi har precis börjat med markarbetena. Just nu håller vi på att frilägga berget och sedan kan vi påbörja sprängningen, säger projektchefen Kent Olsson på Svenska bostäder.

Men vägen hit har varit krokig. Svenska bostäder ansökte om att få bygga bostadshuset på Strandliden i Hässelby strand redan 2009. Men det skulle med facit i hand ta nästan sju år innan huset kunde börja byggas.

– Tidsplanen har försenats på grund av överklaganden, säger Kent Olsson.

De som bor i området har i många år protesterat mot byggnaden. Missnöjet har bland annat handlat om att parkeringsplatser och utsikten från grannhusen skulle försvinna.

Synpunkterna fick visst gehör, då det första förslaget ritades om för att huset skulle passa bättre in i miljön.

I januari 2014 godkände kommunfullmäktige detaljplanen, men efter överklaganden till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen (som inte gav prövningstillstånd) trädde detaljplanen i laga kraft först i oktober 2014. Då drog arbetet med att söka bygglov i gång och först i augusti förra året var allt grönt inför byggstart.

I maj 2017 kan Hässelbyborna beskåda hela husets höjd – då ska sista våningen vara på plats. Hyresgästerna beräknas kunna flytta in i februari/mars 2018.