Efterlängtad cykelväg dröjer

Botkyrka Cyklister som vill ta sig säkert mellan Tumba och Tullinge får vänta. Trafikverket ska upprätta en vägplan över området som ”förhoppningsvis kan vara klar under nästa år”. Först därefter kan arbetet med att anlägga den efterlängtade cykelvägen börja.

Andra arbeten för att göra väg 226 säkrare kan komma igång tidigare. Trafikverket tittar nu på en del korsningar, utfarter och trafiksignaler. Till nästa höst ska de första förbättringarna av till exempel busshållplatser kunna genomföras, enligt Mats Berg på Trafikverket.