Efterlyser boendeparkering på Ringvägen

Parkeringsavgift
Bostadsrättsföreningarnas medlemmar vill ha lägre taxa för boende.
Medlemmarna i två bostadsrättsföreningar vid Ringvägen tycker att de nya parkeringsreglerna krånglar till det för boende. Nu föreslår de kommunen att införa boendeparkering.

Det är bostadsrättsföreningarna Norrhöjden och Utsiktshöjden med totalt nästan 300 lägenheter i närheten av Ringvägen som i slutet av maj skrev ett brev till Upplands-Bro kommun med förslaget.

– Vi ser det som självklart att kommunen ska införa någon slags boendeparkering med andra regler för boende än de som är besökare eller pendlare, säger Bo Frögéli som är ordförande i brf Norrhöjden.

Gatan blev i början av maj, precis som resten av centrala Kungsängen, belagd med en avgift som måste betalas varje dygn. De boende önskar att de kunde få en lägre taxa och möjlighet att betala för längre perioder i taget.De önskar också att maxtiden på parkeringen, 24 timmar, upphör för boende.

– De som använder bilen till jobbet flyttar den automatiskt, men är man hemma på dagarna eller på tjänsteresa eller semester och behöver ha den stående blir det problem, säger Bo Frögéli.

Kan inte föreningen ordna parkeringsplatser på tomtmark?

– Vi har 52 platser i vår förening och det är väl ungefär lika många hos Utsiktshöjden. Till viss del kan vi nog få till några extra egna platser, men det är dyrt med tanke på hur terrängen ser ut och det kommer ändå inte räcka för att täcka behovet, säger han.

På kommunen håller man på att titta på frågan.

– Vi håller på att utvärdera hur behovet ser ut, och när det i sådana fall skulle kunna realiseras. Om det föreligger ett behov är vi beredda att ta till en sådan lösning, säger Mathias Rantanen som är samhällsbyggnadschef.