Efterlyser ministersvar om bomiljarder

Vart tog regeringens utlovade miljarder till kommunerna till bostadsbyggandet vägen, undrar Mats Gerdau (M), i ett brev till bostadsministern.
Vart tog regeringens utlovade miljarder till kommunerna till bostadsbyggandet vägen, undrar Mats Gerdau (M), i ett brev till bostadsministern.
Vart tog regeringsmiljarderna till nya bostäder vägen?

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), ställer frågan i ett brev till bostadsministern.

I mars 2015 flaggade regeringen enligt Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, för ett stimulanspaket för att öka bostadsbyggandet i Sverige

Ett förslag var enligt ett brev som Gerdau skriver till bostadsminister Mehmet Kaplan, 1,8 miljarder kronor till kommunerna för att påskynda byggandet. Enligt Gerdau godkände riksdagen förslaget i december 2015.

Nackapolitikern efterlyser nu ett besked från regeringen:

”När kommer pengarna?”.

”Som ytterst ansvarig i en kommun som har mycket höga ambitioner med bostadsbyggnader känns denna saktfärdighet väldigt otillfredsställande”, fortsätter Gerdau.

Mitt i har sökt bostadsministerns pressekreterare.