Efterlyses: Fritidsgård i Ursvik

Trist för unga?
Trist för unga?
"Ungdomarna hänger ute, sitter i busskur och driver omkring", skriver en mamma skriver i ett medborgarförslag om en fritidsgård i Ursvik.

Det ser dock ut att dröja.

Ursvik växer så det knakar och i många relativt nyinflyttade familjer börjar barnen växa upp.

I ett förslag som en Ursviksbo skickat till kommunen föreslås en fritidsgård för ungdomarna. Familjen flyttade in 2007. ”Äldsta sonen har nu hunnit bli 12 år. Det finns ingenstans för dessa ungdomar att ta vägen. De hänger ute, sitter i busskur, driver omkring i området”.

Mamman skriver att de i brist på annat börjar prata om att hänga i Mall of scandinavia, något hon inte anser är lämpligt tidsfördriv.

I svaret från kommunen står att det i framtiden finns behov av en fritidsgård i Ursvik, men att inget sådant initiativ ligger inom räckhåll för beslut. Det påpekas också att fritidsgårdarna i Hallonbergen och Rissne ju ligger inom rimligt avstånd.

I svaret framgår även att Brotorps-ungdomarna kan ha en fritidsgård att vänta, där finns planer på en gemensam lokal för Solna och Sundbybergs tonåringar.