ANNONS

Efterlyses: Roligare saker för barn i Svandammsparken

Ordna rolig lekutrustning för barnen. Det toppar många Kransenbors önskelista inför renoveringen av Svandammsparken.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om hur upprustningen av den populära parken engagerar Kransenborna. Under fyra timmars dialogmöte i parken strömmade över 800 synpunkter in. Nu när ansvariga tjänstemän sammanställt materialet visar det sig att synpunkter vad gäller lekmöjligheter för barn dominerar. Många efterlyser fler roliga saker för barnen att göra i parken, med önskemål om gungor, klätterställning och lekplats.

”Om lekytorna ses över vore det värdefullt att både fokusera på barns behov av rörelse (…) och på barns behov av rollekar genom att planera små utrymmen/krypin där man kan leka”, skriver en person.

Flera pekade på att platsen där den så kallade ”trollebron” och labyrinten ligger är väldigt omtyckt och har potential att utvecklas.

”Bron är ju helt underbar, så den kan ju kanske piffas upp”, skriver en medborgare.

Många är dock tydliga med att de vill att Svandammsparkens unika karaktär ska bevaras. Att parken dessutom ska vara tillgänglig för många, inte bara särskilda grupper, var en annan återkommande fråga.

”Det som jag upplever som perfekt med parken idag är att den lämpar sig så bra för både picknick-häng och lek och plaskdammsbadande, och det önskar jag att den får fortsätta med.”, menar en person.

Just nu arbetar landskapsarkitekterna med att ta fram ett förslag för parken. I början av nästa år kommer ett samrådsmöte att hållas. En uppfräschad park kan stå klar tidigast 2018.

ANNONS